Bonum Pankki lyhyesti

Bonum Pankki Oyj on POP Pankkiliitto osk:n omistama luottolaitos, joka on perustettu entisen maksulaitoksen ACH Finland Oy:n pohjalle. Pankkitoiminta alkoi elokuussa 2014 ja POP Pankkien keskusluottolaitostoiminnot siirtyivät Bonum Pankin hoidettavaksi helmikuussa 2015.

Bonum Pankki vastaa keskusluottolaitoksena POP Pankkien maksujenvälitys- ja selvityspalveluista sekä treasury -palveluista. Keskusluottolaitoksena Bonum Pankki on POP Pankki -ryhmän sisäinen pankki, joka tuottaa POP Pankeille niiden tarvitsemat palvelut ja näin vähentää riippuvuutta ulkopuolisista palveluntarjoajista. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on tuottaa POP Pankkien kannalta välttämättömimmät palvelut ja tämän jälkeen laajentaa palveluita tarpeiden mukaan.

Bonum Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, (Puh.) 010 183 51, www.finanssivalvonta.fi.

Pankki kuuluu jäsenenä Finanssiala ry:hyn, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki, www.fa.fi.