Vastuuvapauslauseke

Tämä viesti ja mahdolliset siihen liittyvät liitteet voi sisältää luottamuksellista tietoa ja suojattua aineistoa. Viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan nähtäväksi. Mikäli saat viestin vahingossa, ota yhteyttä lähettäjään ja poista viesti järjestelmästäsi. Älä käytä, paljasta, tulosta tai kopioi viestiä tai sen osaa mikäli viesti ei ole tarkoitettu sinulle. Viestin sisältö on yksittäisen lähettäjän vastuulla, ellei se liity Bonum Pankin toimintaan.

Ansvarsfriskrivning

Detta epostmeddelande samt eventuella bilagor kan innehålla konfidentiell och privat information. Meddelandet är avsett endast för mottagaren. Ta genast kontakt med avsändaren ifall du felaktigt fått detta meddelande och radera det. Låt bli att använda, avslöja, skriva ut eller kopiera meddelandet eller delar av det ifall meddelandet inte är avsett för dig. Avsändaren ansvarar själv för meddelandets innehåll om det inte har anknytning till Bonum Banks verksamhet.

Disclaimer

This e-mail and possible attachments to it may contain confidential and privileged information. It is for the intended recipient only. If you have received it in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. You must not use, disclose, distribute, print or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any opinions expressed in this e-mail are those of the sender and do not necessarily reflect the opinions of Bonum Bank.