HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA REKISTERISELOSTE

Bonum Pankki Oyj (jäljempänä Pankki) käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Pankin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Luottotiedot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Pankki käyttää henkilökohtaisia luottotietoja, jos palvelun tai tuotteen luonne sitä vaatii. Pankki käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä Pankki nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus rajoittaa Pankin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää Pankille kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Pankkia käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat:

Albertinkatu 25 A, PL 315, 00181 Helsinki, puh. 029 56 16670, sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on saatavilla Pankin verkkosivuilta.

Rekisteriseloste