Osavuosikatsaus 1-6/2011

ACHF on julkaissut puolivuotiskatsuaksensa. Katsaus on luettavissa yritysesittelysivuilla.