Euroopan parlamentti päätti SEPAn siirtymäkauden päättymisestä

Euroopan parlamentti päätti 14 helmikuuta 2012 asettaa takarajan SEPAn siirtymäkaudelle. Helmikuun 2014 jälkeen tulee kaikkien SEPA alueeseen kuuluvien pankkien välittää ainoastaan SEPA muotoisia tilisiirtoja ja suoraveloituksia keskenään. Tavoitteena on yksinkertaistaa maksujenvälitystä maiden välillä samalla kun maksun hinta on sama sekä kansallisille että kansainvälisille maksuille SEPA alueella. 

Yhtenäistäminen lisää myös pankkien välistä kilpailua ja mahdollistaa rajojen ylittävien maksujen maksamisen ainoastaan yhdestä pankista. Yrityksen liiketoiminnassa ulkomailla on siis mahdollista käyttää ainoastaan yhtä pankkia kaikissa yrityksen maksuissa.

Suomessa pankit ovat jo siirtyneet SEPA muotoisiin tilisiirtoihin 2011 loppupuolella.