POP Pankit perustavat oman keskusluottolaitoksen

POP Pankkiliitto on ostanut jo osin omistamansa yhtiön kaikki osakkeet muilta omistajilta, joita ovat olleet Aktia Pankki Oyj, Säästöpankkien Holding Oy ja FIM Pankki Oy.

ACH Finland Oy:llä on tällä hetkellä maksulaitostoimilupa. Yhtiö hakee Finanssivalvonnalta luvan päivittämistä talletuspankkitoimiluvaksi. ACH Finland Oy jatkaa toimintaansa Aktia Pankin, Säästöpankkien sekä POP Pankkien maksujen välittäjänä siihen saakka kunnes POP Pankkien ja Säästöpankkien maksuliike siirtyy niiden keskusluottolaitoksiin ja Aktia Pankin keskusluottolaitospalvelut päättyvät vuonna 2015.

POP Pankkien keskusluottolaitos rakennetaan maksuliikepalveluja tarjoavan ACH Finland Oy:n pohjalle.