POP Pankkien keskusluottolaitokselle pankkitoimilupa

Finanssivalvonta on myöntänyt rakennettavalle POP Pankkien keskusluottolaitokselle talletuspankkitoimiluvan. POP Pankkiliitto osk:n omistaman keskusluottolaitoksen nimeksi on rekisteröity Bonum Pankki Oy.

POP Pankit päättivät kesäkuussa 2013 oman keskusluottolaitoksen rakentamisesta ja POP Pankkiliitto osti tätä tarkoitusta varten maksulaitostoimintaa harjoittavan ACH Finland Oy:n. Yhtiön uudeksi nimeksi on 23.12.2013 rekisteröity Bonum Pankki Oy, joka on saanut finanssivalvonnalta talletuspankkitoimiluvan. Keskusluottolaitoksen rakentaminen on edennyt hyvin ja varsinainen pankkitoiminta on suunniteltu käynnistettäväksi asteittain kesästä 2014 lähtien. POP Pankkien kaikki keskusluottolaitostoiminnot siirtyvät Bonum Pankkiin kevääseen 2015 mennessä. Bonum Pankki jatkaa siirtymävaiheen jo aiemmin hoitamiaan maksukeskuspalveluja Aktialle, POP Pankeille ja säästöpankeille.