Bonum Bank blir publikt

Bonum Bank är ett publikt aktiebolag från och med 6.4.2016.