Bonum Banks och POP Bankgruppens halvårsrapport

Bonum Bank Abp och POP Bankgruppen publicerar sina halvårsrapporter (1.1-30.6.2016) måndagen den 29.8.2016.