Bonum Pankki Oyj julkistanut puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2017

Bonum Pankki Oyj
Pörssitiedote 22.8.2017 klo 11.00

Bonum Pankki Oyj julkistanut puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2017

Bonum Pankki Oyj on julkistanut puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2017. Se on liitteenä PDF:nä ja löytyy osoitteesta www.bonumpankki.fi.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Anders Dahlqvist, puh: 010  4233 711, anders.dahlqvist@poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj on POP Pankkiliitto osk:n kokonaan omistama luottolaitos. Bonum Pankki vastaa keskusluottolaitoksena POP Pankkien maksujenvälitys- ja selvityspalveluista, Treasury-palveluista ja toimii POP Pankkien maksukorttien liikkeeseenlaskijana.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
www.bonumpankki.fi

LIITE: Bonum Pankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017