Information till investerare

Bonum Bank Abp ansvarar inom POP Bankernas sammanslutning för emissionen av lånepapper utan säkerhet till kapitalmarknaden.

Bonum Bank har ett certifikatprogram omfattande 150 miljoner euro, under vilken banken kan emittera högst 12 månader långa skuldebrev, som är giltiga på den sekundära marknaden.

Bonum Banks hemstat för den regelbundna informations-skyldigheten är Finland.

Rating

Mer information av Bonum Bank's internationell kreditvärdering finns på våra engelska websidor.