Kort om Bonum Bank

Bonum Bank Abp är ett kreditinstitut ägt av POP Bankförbundet. Banken är byggd på det tidigare betalningsinstitutet ACH Finland Ab. Bankverksamheten började i augusti 2014 och POP Bankernas centralkreditsinstitutstjänster öppnade i februari 2015.

Bonum Bank erbjuder centralkreditinstituttjänster såsom betalningsförmedlings-, clearing och treasury tjänster. Bonum Bank är POP Bankgruppernas interna bank och tillhandahåller de tjänster POP Bankerna behöver och därmed minskar beroendet av externa service leverantörer inom gruppen. I första skedet är avsikten att erbjuda POP Bankerna alla nödvändiga centralkreditinstitutstjänster och senare utveckla tjänsteurvalet efter behov.

Betalningsförmedlingen för Aktia Bank, POP Bankerna och Sparbankerna fortsatte till början av vår 2015.

Bonum Banks verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, (Tfn) 010 183 51, www.finanssivalvonta.fi.

Banken är medlem i Finans Finland rf, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsingfors, www.fa.fi.