Kort

Tyvärr kan vi inte besvara frågor om våra kort via e-post. Om din fråga gäller Visa Credit, vänligen kontakta kundtjänsten för Visa. Gäller frågan Visa Debit, kontakta ditt eget bankkontor. Kontaktuppgifter till våra kontor hittar du på www.poppankki.fi.

Visa kundtjänst

Tel. +358 (0)9 6964 6212 (på svenska)
Tel. +358 (0)9 6964 6012 (på finska)

Spärra kort (24h)

Tel. +358 (0)20 333

Växel

Tel. +358 (0)10 667 3000

Back Office

Tel. +358 (0)10 667 3030
backoffice.bonumpankki (at) poppankki.fi

Treasury

Tel. +358 (0)10 667 3010
treasury.bonumpankki (at) poppankki.fi